Ortezy Tułowia - Sklep Medyczny MED-LIFE Nisko

Przejdź do treści

Menu główne:

Ortezy Tułowia

Grupa ortez tułowia to zarówno zaopatrzenie odcinka piersiowego jak i lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa. Należą do nich różnego rodzaju gorsety ortopedyczne, mniej lub bardziej sztywne, odpowiednio wyprofilowane. Wyroby z tej grupy winny być stosowane w przebiegu ostrych lub przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego i piersiowo- lędźwiowego.
COMPACORE Gorset dynamiczny - Numer katalogowy: DRQH0G

COMPACORE Gorset dynamiczny - Numer katalogowy: DRQH0G

Gorset w przeciwieństwie do dotychczas stosowanych w leczeniu zachowawczym gorsetów sztywnych i półsztywnych nie ogranicza motoryki pacjenta oraz nie powoduje utrwalenia patologicznych stereotypów ruchowych. Compacore dzięki swej elastyczności zapewnia komfort użytkowania, w znaczący sposób poprawiając jakość życia pacjenta. Gorset dynamiczny daje również możliwość indywidualnego dostosowania zarówno do typu skoliozy, jak również bieżącego stanu pacjenta. Stosowanie gorsetu Compacore jest znaczącym elementem wspomagającym leczenie fizjoterapeutyczne, a możliwości regulacji gorsetu pozwalają na dostosowanie go do uzyskiwanych efektów terapeutycznych.

Gorset ortopedyczny HX-3 typu Jewetta - Numer katalogowy: DRQB0D

Gorset ortopedyczny HX-3 typu Jewetta - Numer katalogowy: DRQB0D

Stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka krę­gosłupa (T6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieope­racyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycz­nych, onkologicznych i innych.

Gorset ortopedyczny HX-3 Typu Jewetta z uchylną ramą - Numer katalogowy: DRQB0B

Gorset ortopedyczny HX-3 Typu Jewetta z uchylną ramą - Numer katalogowy: DRQB0B

Stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (T6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych, reklinacja trzonów kręgowych, stabilizacja odcinka T6-L-S po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych.

ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA - Numer katalogowy: QBE01

ORTEZA LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA - Numer katalogowy: QBE01

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niesta­bilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w prze­biegu choroby zwyrodnieniowej.

PAS BRZUSZNY - Numer katalogowy: DRQH6

PAS BRZUSZNY - Numer katalogowy: DRQH6

Ochrona i stabilizacja po zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej i w okresie poporodowym.

PREMIUM S Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa - Numer katalogowy: DRQH0R

PREMIUM S Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa - Numer katalogowy: DRQH0R

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

Premium TLS - Numer katalogowy: DRQH0S

Premium TLS - Numer katalogowy: DRQH0S

Wielopoziomowa dyskopatia, niestabilność kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa z zespołami bólowymi, dolegliwości bólowe w obszarze TLS o różnej etiologii, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, doleczanie pogorsetowe.

PROSTOTRZYMACZ ÓSEMKOWY - Numer katalogowy: QSM00091

PROSTOTRZYMACZ ÓSEMKOWY - Numer katalogowy: QSM00091

Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chi­rurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa, hyperkifoza piersiowa.

SPINACTIVE - LS II Orteza lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0K

SPINACTIVE - LS II Orteza lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0K

Ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mię­śniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagro­żenie przepuklinami).

SPINACTIVE Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa - Numer katalogowy: DRQH0A

SPINACTIVE Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa - Numer katalogowy: DRQH0A

Ostre i podostre bóle lędźwiowe, dyskopatia, rwa kulszowa, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, zespoły przeciążeniowe, stabilizacja okolicy lędźwiowej po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, zaburzenia napięcia mię­śniowego powłok brzusznych (interwencja chirurgiczna, zagro­żenie przepuklinami).

SPINCARE CROSS Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0M

SPINCARE CROSS Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0M

Zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa, rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa, w zwyrodnieniach kręgo­słupa, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu trzewi, zapobieganie ostrym “zaburzeniom” lędźwiowym pochodzenia urazowego, szczególnie spowodowanych przez urazy sportowe.

SPINCARE EXTENSOR Prostotrzymacz - Numer katalogowy: DRQH0L

SPINCARE EXTENSOR Prostotrzymacz - Numer katalogowy: DRQH0L

Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej, wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej, zespoły bólowe piersiowego odcinak kręgo­słupa, hiperkifoza piersiowa.

SPINCARE FLEX II wysoka sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0B_B1

SPINCARE FLEX II wysoka sznurówka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0B_B1

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia, stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabie­gach operacyjnych, doleczanie po zabiegach neurochirurgicz­nych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe, profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych, wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych), przewlekłe dolegliwości bólowe w prze­biegu choroby zwyrodnieniowej.

Spincare Flex III Orteza lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0B1FG

Spincare Flex III Orteza lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0B1FG

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i różnym stopniu nasilenia. Stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych. Doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe. Profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych. Wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych). Przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej.

SPINCARE FLEX Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa -Numer katalogowy: DRQH0B

SPINCARE FLEX Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa -Numer katalogowy: DRQH0B

Ostre, podostre i przewlekłe bóle lędźwiowe, dyskopatia, bolesne zwyrodnienia kręgosłupa, stabilizacja po zabiegach operacyjnych w trakcie leczenia czynnościowego, stenoza ka­nału kręgowego.

SPINCARE FRAME Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa - Numer katalogowy: DRQH0I

SPINCARE FRAME Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg Williamsa - Numer katalogowy: DRQH0I

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwio­wo-krzyżowego (LS), dyskopatie, choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa okolicy L-S z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilność obszaru L-S.

SPINCARE HIGH Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0N

SPINCARE HIGH Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0N

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwio­wego, dyskopatie - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z ze­społami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych, w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza, choroba Scheuermanna, osteoporoza, wady po­stawy (okrągłe plecy).

SPINCARE HIGH PLUS Orteza piersiowo-ledzwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0P

SPINCARE HIGH PLUS Orteza piersiowo-ledzwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0P

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwio­wego, dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z ze­społami bólowymi, stenoza kanału kręgowego, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, hiperkifoza piersiowa, choroba Scheuermanna, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), osteoporoza, osłabienie mięśni brzucha, wady postawy (okrągłe plecy).

SPINCARE RIGID II Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0J

SPINCARE RIGID II Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0J

Zapobieganie i leczenie zespołów bólowych obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (rozłożenie stref nacisku na grzbietowej powierzchni kręgosłupa), choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, podtrzymanie ściany brzucha przy opuszczaniu trzewi, kontrola ruchomość odcinka TLS.

SPINCARE RIGID Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0C

SPINCARE RIGID Orteza piersiowo-lędźwiowo-krzyżowa - Numer katalogowy: DRQH0C

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego (TLS), dyskopatie, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołem bólowym, stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego, niestabilności obszaru T-L-S.

Powrót
CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
SOCIAL MEDIA

Profil Google+
KONTAKT
MED-LIFE Katarzyna Portka
Sklep Medyczny
ul. Wolności 54
37-400 Nisko
Budynek Przychodni, II - Piętro
woj. Podkarpackie

Tel. kom. 504 065 612

Godziny Otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:0016:00
Sobota - Niedziela: Nieczynne
MAPA DOJAZDU
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego